Grunnleggende::

Det er to grunnleggende elementer når det gjelder kjemi til massasje- og boblebad, og disse er:

- Vannbalanse
- Rengjøring

Hvis du ikke balanserer vannet, vil ikke rengjøringen fungere, så det å tilsette kun klor og brom er ikke nok. 
Balansering av badevannet vil også føre til at vannet varer lenger, samt forebygge at vannet blir korroderende slik at massasjebadet ditt varer lenger også.

Det er ulike faktorer som utgjør vannbalanse, ting som organisk materiale, kobber, fosfater, vanntemperatur og regnvann kan alle endre vannbalansen i badevannet ditt. Disse er vanligvis de minst viktige faktorene som påvirker den totale vannkjemien.

De viktigste faktorene som balanserer badevannet er: 

- pH (surheten på vannet) 
- Total alkalitet 
- Kalsiumhardhet

Nivåene og kjemikalene du justerer (f.eks. pH, total alkalitet og kalsiumhardhet) påvirker badevannet aller mest.

 

Rengjøring: 

Klor og brom er de mest vanlige rengjøringsmidlene. For å rengjøre effektivt, trenger du riktige pH-verdier. 

Klor vil være effektivt mellom pH 5,5 - 7,8, men det er bedre å holde pH-verdien mellom 7,2 - 7,8 for hvis pH-verdien er under 7,2, oppløses kloren mye raskere. 
Hvis pH-verdien er høyere enn 7,8 mister kloren evnen til å rense vannet. 

Du trenger ti ganger så mye klor i vannet med en pH-verdi på 8,2 sammenliknet med en pH på 7,2 
Hvis du ønsker å gjøre vannkjemi enklere, kan du sjekke ut O-Care Weekly Spa Care som bidrar til å rense og å opprettholde pH-balansen, noe som fører til renere, klarere og mykere vann med opptil 78 % mindre klor.